วันนี้หากคุณยังต้มน้ำประปาดื่ม…นั่นคือน้ำมะเร็ง??

คลอรีนฆ่าเชื้อโรค แต่ยังก่อมะเร็ง

ข้อมูลจากหนังสือ น้ำดื่มในอุดมคติ (Water for Life) ของ ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน เขียนไว้ในหน้า 35 หัวข้อ น้ำประปา : น้ำประปาใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรค จับความได้ว่า คลอรีนราคาถูก ใช้ง่าย ทำลายเชื้อแบคทีเรียได้แน่นอน แต่การที่คลอรีนในน้ำดื่ม สามารถทำลายเชื้อโรคได้ ก็สามารถทำลายแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้ รวมทั้งเซลล์ปกติของร่างกายได้ด้วยเช่นกัน 

คลอรีนจะทำให้เกิดสารพิษ ซึ่งเกิดจากทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในธรรมชาติที่ละลายอยู่ในน้ำ นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐอเมริการายงานว่า ผู้หญิงที่ดื่มน้ำที่มีคลอรีนเป็นประจำ มีอัตราการเกิดมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร หรือระบบปัสสาวะ สูงกว่าผู้หญิงที่ดื่มน้ำปราศจากคลอรีนถึง 44 % และยังพบว่า การดื่มน้ำที่มีคลอรีนจะสัมพันธ์กับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และโรคโลหิตจาง  ซึ่งการเกิดโรคโลหิตจางนี้เนื่องมาจากผลร้ายของคลอรีนต่อเม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell) 

นอกจากนั้นคลอรีนยังเป็นตัวก่อมะเร็งในลำไส้ใหญ่ หรือมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะสูงกว่าผู้ที่ดื่มน้ำปราศจากคลอรีน

เครื่องกรองน้ำแร่ ซูเลียน


 

 
เครื่องกรองน้ำ บียอนด์วอเตอร์
นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำที่สะอาด บริสุทธิ์ ติดตั้งง่าย
คุณสมบัติพิเศษของเครื่องกรองน้ำ
– ดุจแหล่งน้ำธรรมชาติ
– มีกระบวนการสร้างพลังงานชีววิทยา
– ช่วยเพิ่มสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ ต่อต้านสารทำลายเซลล์
– ปรับระดับเซลล์ กระตุ้นและเร่งชำระล้างเซลล์ที่เสียออกไป
– เพิ่มและแยกโมเลกุลในน้ำ และทำหน้าที่ขจัดสารพิษในน้ำ
– การให้ไหลเวียนของเลือด มีอ๊อกซิเจนมากขึ้น
ทำลายเอมไซม์สารก่อมะเร็ง

ราคา  36,020 บาท  สมาชิก 29,519  บาท
รายละเอียด: เครื่องกรองน้ำ
(Beyond Water Bio-Active Reforming System)

  จุดเด่น อุ้มกลับบ้านติดตั้งได้ทันที ไม่ใช้ไฟฟ้า ติดตั้งง่าย!!  วางกับพื้นราบ ไม่ต้องเจาะผนัง

สวยต่อสายน้ำเข้ากับหัวก๊อกน้ำปกติ เปิดน้ำใช้งานได้ทันที

เป็นเครื่องกรองน้ำที่ให้คุณภาพสูงสุด ด้วยวิทยาการที่ล้ำยุค กับความสดชื่นที่ท่านสัมผัสได้ ในความบริสุทธิ์จากเครื่องกรองน้ำ พลังงานแม่เหล็ก สามารถกรองน้ำให้สะอาด บริสุทธิ์ ดำรงไว้ซึ่งพลังงานที่มีอยู่ในน้ำมิให้สูญเสียไป และได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทั่วโลก 18 สถาบัน ติดตั้งง่าย สะดวก ค่าบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย

คุณสมบัติพิเศษของเครื่องกรองน้ำแร่ Beyond Water
  * ดุจแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ
  * มีคุณสมบัติที่เหมาะแก่ร่างกาย
  * การไหลเวียนของเลือดมีออกซิเจนมากขึ้น ทำลาย
  เอนไซม์สารก่อมะเร็ง
* ชำระล้างสารตกตะกอนที่เป็นอันตรายของผู้ที่เป็นโรค
ข้ออักเสบ, ข้ออักเสบเรื้อรัง * มีคุณสมบัติสูงในการแยก
ธาตุหรือสาร รวมกับออกซิเจนและขจัดต้นเหตุของโรค
อันตราย
  * กระตุ้นสารต่อต้านให้มีความแข็งแกร่ง
  * ช่วยเพิ่มสารอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติ ต่อต้านสาร
  ทำลายเซลล์
  * ปรับระดับเซลล์กระตุ้นและเร่งชำระล้างเซลล์ที่เสียให้
  ออกไป
  * เพิ่มและแยกโมเลกุลในน้ำ และทำหน้าที่ขจัดสารพิษในน้ำ
  * ค่า pH (คือค่าความเข้มข้นของไฮโดรเจน) ในน้ำดีขึ้น และส่งผลต่อค่า pH ใน
     ร่างกาย
* มีประกันจาก AIG 20 ล้านบาทไทย กรณีดื่มน้ำแล้วเสียชีวิต

ประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำแร่ Beyond Water

1.ช่วยขจัดสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกาย ซึ่งปนอยู่ในน้ำดื่ม อาหาร อากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะน้ำ จากเครื่องกรองน้ำ Beyond Water มีขนาดของกลุ่มโมเลกุลเล็กกว่าน้ำโดยทั่วไป 2-3 เท่า โดยมีขนาดเล็กเพียง 4-6 โมเลกุลต่อกลุ่มน้ำ (โดยวัดจากเครื่อง NMR) หรือเพียง 42 Hz ซึ่ง ถือว่าในปัจจุบันมีขนาดเล็กที่สุดในโลก โดยน้ำดื่มทั่วไปมีขนาด 120 Hz น้ำกลั่น ขนาด 118 Hz น้ำแร่คุณภาพดี 94 Hz คุณสมบัติของโมเลกุลขนาดเล็กนี้เอง จึงนำพาสารอาหารเข้าเซลล์ ได้เร็วและยังนำพาของเสียออกจากเซลล์ได้เร็วเช่นกัน

2.น้ำมีออกซิเจนที่มีปริมาณสูงกว่าน้ำดื่มโดยทั่วไปถึง 2-3 เท่า จากสาเหตุที่มีโมเลกุลเล็ก จึงทำให้ ปริมาณออกซิเจนสูงกว่าน้ำโดยทั่วไป 2-3 เท่า ช่วยให้เซลล์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ ร่างกายมีชีวิตชีวา พร้อมทั้งเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย

3.น้ำมีพลังสนามแม่เหล็กธรรมชาติอยู่ในโมเลกุลของน้ำ ซึ่งช่วยปรับความสมดุลของระบบประสาท ระบบการไหลเวียนของโลหิต ช่วยชดเชยความบกพร่องของโรคขาดสนามแม่เหล็กธรรมชาติใน ร่างกาย

4.มีแร่ธาตุที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ครบถ้วน ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุแคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม โปตัสเซียม เป็นต้น

5. ง่ายต่อการบำรุงรักษา สะดวกในการติดตั้ง ไม่ต้องเจาะผนัง ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

6. ทนทานอายุการใช้งานยาวนาน

7. น้ำปราศจากโลหะหนักและสารพิษ เชื้อโรค จุรินทรีย์ โดยความสามารถของสาร KDF 55 ช่วย ขจัดสารพิษโลหะหนัก พร้อมทั้งสารกัมมันตะรังสีออกจากน้ำได้ 99.99 % จึงได้รับการรับรองจาก สถาบันวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มมาตรฐานสากล ถึง 18 สถาบัน จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตน้ำดื่มคุณภาพจากเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ได้ชื่อว่าเป็น “น้ำดื่มในอุดมคติของนักวิทยาศาสตร์” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
           
จุดเด่นของเครื่องกรองน้ำ Beyond Water                              
1. มีแร่ธาตุที่จำเป็นที่ร่างกายต้องการใช้ครบถ้วน

2.ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า สามารถติดตั้งที่ไหนก็ได้

3.สามารถกรองน้ำได้สะอาดสูงสุดถึง 99.99 % เหนือกว่าเครื่องกรองน้ำใดๆ

4.เป็นการกรองในระบบซึมซับจากล่างซึมขึ้นบน จำลองแบบจากธรรมชาติ โดยการกรองในระบบ 5 ขั้นตอน ไส้กรอง 7 ไส้กรอง

5.เป็นน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ที่มีค่าความเป็นด่างสูงสุด สูงถึง 9.2 pH (โดยปกติน้ำดื่มที่ดีที่สุดมีเพียง 8.5 pH)

6.เป็นน้ำที่มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็ก คือ 4-5 โมเลกุลต่อกลุ่มน้ำ โดยปกติน้ำประปาทั่วไปจะอยู่ ที่ 10-13 โมเลกุลต่อกลุ่มน้ำ

7.ไม่มีสิ่งปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพปนมากับน้ำ เช่น คลอรีน จุรินทรีย์ ไวรัส โปรโตซัว ซีส ไข่พยาธิ คริปโตสโปริเดียม ไทอะเดีย พืชจำพวกสาหร่าย ตะไคร่น้ำ สารเคมี โลหะหนัก สารกัมมันตะรังสี ที่มากับน้ำอื่นๆ อีกมากมาย ได้รับการรองรับให้เป็นน้ำดื่มได้ 30 วัน โดย ปลอดภัย (ปกติน้ำจากเครื่องกรองน้ำอื่นๆ จะดื่มได้เพียง 7 วัน ไม่เกิน 14 วัน เท่านั้น)

8.มีอายุการใช้งานยาวนาน
ท่อกรองที่ 1 อายุมากกว่า 2 ปี (25,000 ลิตร)
ท่อกรองที่ 2 อายุมากกว่า 4 ปี (100,000 ลิตร)
ท่อกรองที่ 3 อายุมากกว่า 6 ปี (150,000 ลิตร)
ท่อกรองที่ 4 อายุมากกว่า 8 ปี (200,000 ลิตร)

9.เครื่องกรองน้ำแร่ Beyond Water มีแร่ธาตุ KDF 55 และแร่ธาตุอื่นๆ ที่ได้จด สิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา

10.เป็นเครื่องกรองน้ำที่ได้รับมาตรฐานรับรองจากสถาบันวิเคราะห์น้ำทั่วโลกกว่า 18 สถาบันจาก 18 สถาบันวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มมาตรฐานสากล รับรองและยืนยัน เช่น
1.รับรองจากสถาบัน KDF ว่าสามารถขจัดสารเคมีทุกชนิดออกได้หมด 100%
2.รับรองมาตรฐาน 42&53 จากสถาบัน NSF ซึ่งเป็นมาตรฐานน้ำสากล
3.รับรองจากสถาบันปรมาณูเพื่อสันติว่าสามารถขจัดรังสีปรมาณูออกได้หมด
4.ผ่านการทดสอบจาก SIRIM ของอเมริกา สามารถขจัดเชื้อแบคทีเรียออกได้
100%
5.รับรอง ISO 9002 จากประเทศอังกฤษ
(และจากสถาบันอื่นอีก 13 สถาบัน ฯลฯ)

** สามารถกรองน้ำบาดาลได้

เครื่องกรองน้ำ Beyond Water จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตน้ำดื่มคุณภาพจากเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ได้ชื่อว่าเป็น “น้ำดื่มในอุดมคติของนักวิทยาศาสตร์ “เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
 
     วันนี้คุณปล่อยให้ ไต ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของคุณ ทำงานหนักหรือเปล่า คุณทราบหรือไม่ว่าน้ำที่คุณดื่ม ไม่ว่าจะเป็นน้ำบรรจุขวด น้ำจากร้านอาหาร โรงแรมต่างๆ นั้น มีสิ่งเจือปนอยู่หรือไม่ เช่นเชื้อโรค สารพิษ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษในปัจจุบัน เมื่อเรารับประทานน้ำเหล่านั้นเข้าไป เท่ากับว่าเรานำสารพิษเข้าสู่ร่างกาย โดยสารพิษเหล่านั้นจะกำจัดโดยตับ และกรองโดยไต ถ้าวันนี้คุณปล่อยให้ตับและไตของคุณทำงานหนัก มันก็จะเสื่อมเร็ว และจะส่งผลต่อสุขภาพในที่สุด เครื่องกรองน้ำแร่ จะสามารถช่วยตับและไตของเราให้ทำงานเบาลง สามารถกรองสารพิษและสิ่งสกปรกในน้ำดื่ม เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราได้รับน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ น้ำที่กรองได้จะเป็นน้ำแร่ การผลิตเครื่องได้มาตรฐาน คุณภาพของน้ำ Beyond Water เป็นที่ยอมรับทั่วโลกมากที่สุดกว่า 18 สถาบัน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น “นวัตกรรมชิ้นเอกของโลก” ด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก น้ำโมเลกุลเล็ก อุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุตามธรรมชาติเป็นน้ำในอุดมคติ คือ

1.เป็นน้ำแร่
2.น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่าง
3.น้ำที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก
4.น้ำพลังงานสนามแม่เหล็ก (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
5.เป็นน้ำที่ปลอดเชื้อโรค สารพิษ กลิ่น ปลอดกัมมันตภาพรังสี

สนใจสินค้าเครื่องกรองน้ำแร่ ติดตั้งง่ายไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องเจาะผนัง

ต่อสายเข้ากับหัวก๊อกน้ำ เหมาะกับบ้านอาศัย โรงแรม สปาเพื่อสุขภาพ

ศูนย์ซูเลียนใกล้บ้าน สอบถามราคาสินค้าและอะไหล่ ได้ครับ  / คุณตั้ม 085-137-1919 ทีมออนไลน์

http://lovepetum.siam2web.com/

ข้อมูลอ้างอิง

http://variety.hunsa.com/detail.php?id=1888

โฆษณา

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “วันนี้หากคุณยังต้มน้ำประปาดื่ม…นั่นคือน้ำมะเร็ง??”

  1. Mr WordPress Says:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: